ژیمناستیک در مهد کودک

  ژیمناستیک مهد                                                   

Image Detail 

هدف کلی از آموزش ژیمناستیک در مقطع مهد کودک آموزش مهارت های پایه حرکتی است که این امر در قالب بازی و شکلی جذاب انجام می پذیرد تا گامی باشد در جهت اشاعه ی ورزش در جامعه و زیر بنایی برای سلامت کودکان

روش آموزش ژیمناستیک در مهد کودک کاملا متفاوت با کلاسهای آموزشی قهرمانیست. مثلا یک مربی نباید در کلاس بچه ها را ملزم به صف ایستارن نماید.یکی از هدف های آموزش ژیمناستیک، اصلاح حرکات کودکان می باشد.

 رشته ورزشی ژیمناستیک به ژیمناستیک هنری ملقب است و در تعریف ژیمناستیک هنری آمده است که علاوه بر جنبه های هنری این رشته،مادر ورزشها و از همه مهمتر پایه برای رشته های ورزشی است.